Kris och samhällsinformation

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

https://www.msb.se/sv


Krisinformation

https://www.krisinformation.se/


Tjugofyra7

https://www.tjugofyra7.se/


Lilla Krisinfo

https://lilla.krisinformation.se/

Lilla Krisinfo har barn och unga som målgrupp. MSB samlar och förmedlar myndigheters och ansvariga aktörers information i samband med kriser, allvarliga händelser eller händelser som ger upphov till oro eller frågor hos barn och unga. Både för att svara på barns frågor och för att motverka desinformation, som sprids snabbt i deras vanliga kanaler.