Vår historia


Efter att vi läst broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap skickade ut till alla svenska hushåll så var det många tankar och frågor som väcktes inom oss. Hur ser vår familjs krisberedskap ut? Klarar vi oss uppemot en vecka vid ett längre strömavbrott eller i allra värsta fall en krigssituation? Vi insåg snabbt att vår egen beredskap var näst intill obefintlig, och när vi pratade med nära och kära så såg det oftast likadant ut där med. Det var ur dessa reflektioner och insikter som intresset för krisberedskap började växa fram.

När vi började läsa på om krisberedskap så märkte vi att det var mycket att sätta sig in i, och framför allt väldigt tidskrävande som småbarnsföräldrar att välja rätt och att införskaffa alla dessa produkter på olika ställen. Efter omfattande research och noga utvärdering så tog vi fram en krislåda med de allra viktigaste produkterna man kan tänka sig behöva vid en krissituation och i slutet av 2020 startade vi vårt företag Keep Calm AB. 


Vår vision är att göra grundläggande hemberedskap lika självklar som en hemförsäkring.


Lucas & Ingrid / Keep Calm AB