Vår historia


Det hela började när vi läst broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap skickade ut till alla svenska hushåll då det var många tankar och frågor som väcktes inom oss. Hur ser vår familjs krisberedskap ut? Klarar vi oss uppemot en vecka vid ett längre strömavbrott eller i allra värsta fall i en krigssituation? 

Vi insåg snabbt att vår egen beredskap var näst intill obefintlig. När vi sedan pratade med nära och kära så såg det oftast likadant ut där med. Det var ur dessa reflektioner och insikter som intresset för krisberedskap började växa fram.

När vi sedan började läsa på om krisberedskap så märkte vi att det var väldigt mycket att sätta sig in i. Framför allt så är det väldigt tidskrävande att läsa på om behoven, att välja rätt produkter då det finns ett stort och varierat utbud och att sedan även införskaffa alla dessa produkter från olika ställen. 

Detta tog vi fasta på eftersom vi tänker att vi inte kan vara ensamma om att tänka så. Så efter omfattande research och noga utvärdering så tog vi fram en krislåda med de allra viktigaste produkterna man kan tänka sig behöva vid en krissituation och i slutet av 2020 startade vi vårt företag Keep Calm AB med fokus på hemberedskap.


Vår vision är att göra grundläggande hemberedskap lika självklar som en hemförsäkring.

Teamet på Keep Calm AB  Oktober 2020